top of page

Foto: Trøndelagsutstillingen

28. september 2013 - 9. februar 2014

Antatt med følgende tre arbeider:

Utstillingskatalog 2013 i PDF-format

Blond komposisjon, 2013, 80 x 64

Komposisjon i rødt, 2011, 45 x 100

Komposisjon, 2013, 122 x 64

Foto: Trøndelagsutstillingen

bottom of page