Copyright © 2020 Sigmund Schjelderup Pedersen

   

  Sigmund Schjelderup Pedersen

  Født 1926 i Stokmarknes, Nordland

  Bor og har virket i Trondheim siden 1937

  Utdannelse

      Trondheim Tekn. Aftenskole, frihåndstegning, 1942-43

      Elev av Ola Teien, Trondheim 1943-44
      Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1944-46

      Kunstskolen i Trondheim under Karsten Keiseraas 1946-47

      Autodidaktisk videre utdanning

   

  Stipendier, studiereiser o.l.

      Astri Aasens legat 1957 og 1961 (v/Tr.hjems Kunstforenings styre)

      Trondheim bys kulturfond 1962
      Statens garantiinntekt fra 1977
      Bildende Kunstneres Hjelpefonds stipend 1999, 2004, 2006, 2010 og 2016
      Statens Materialstipend 2000
      Vederlagfondets stipend 2002
      Varig støtte fra Bildende Kunstneres Hj.fond fra 1995

      Studiereiser 1958 og 1964, til Paris 2 mndr. og København 1 mnd

  Innkjøp til offentlige gallerier o.l.

      Trondheim Kunstmuseum, 9 arbeider, (oljemaleri, akvarell, gouache) 

      Norsk Kulturråd, 1 oljemaleri, 1972
      Split kommune, Jugoslavia , (nå Kroatia), 1 oljemaleri, 1966

      Vadsø Kunstforenings Faste Galleri, 1 akvarell, 1971
      Rissa Kunstforenings Faste Galleri, 1 gouache, 1990

      Flere innkjøp til kommuner og fylker, bl.a. Trondheim
   

  Separatutstillinger

      1950   Trondhjems Kunstforening

                   Ålesund Kunstforening

                   Kristiansunds Kunstforening
      1953   Trondhjems Kunstforening
      1957   Trondhjems Kunstforening
      1962   Trondhjems Kunstforening
      1963   Oslo Kunstforening

                   Stavanger Kunstforening

                  Haugesunds Kunstforening
      1964   Trondhjems Kunstforening

                   Kultur og minne, Sarpsborg
      1970   Trondhjems Kunstforening
      1971   Ålesunds Kunstforening

                  Vadsø Kunstforening

                   Kirkenes Kunstforening
      1976   Unge Kunstneres Samfund, Oslo

      1980   Ørland og Bjugn Kunstforening, Brekstad

       1981  Galleri Landsforeningen Norske Malere, Oslo
                  Trøndelag Senter for Samtidskunst, Trondheim
      1986   Bildende Kunstneres Forening Rogaland, Stavanger

      1988  Volda Kunstlag, Volda
      1990   Trøndelag Senter for Samtidskunst, Trondheim
                  Rissa Kunstforening, Rissa
      1994   Heimdal Kunstforening, Heimdal, Trondheim

                  Bergens Kunstforening, Bergen. (Mindre kolleksjon)
      1995   Tromsø Kunstforening
                  Galleri Krysset, Sørvågen i Lofoten

       1998  Kristiansunds Kunstforening
                  Molde Kunstforening
      2004   Galleri Landsforeningen Norske Malere, Oslo

      2006   Trondhjems Kunstforening
      2012   Haugesunds Kunstforening
      2015   Galleri Landsforeningen Norske Malere, Oslo

      2016   Galleri Ismene, Trondheim
   

  Gruppeutstillinger, gjesteutstillinger o.l.

      1956   Bodø Kunstforening. (4 kunstnere)
      1966   Trondhjems Kunstforening (5 kunstnere)

                  Ålesunds Kunstforening (5 kunstnere)

                  Molde Kunstforening  (5 kunstnere)
      1971   Galleri Strømmen, Trondheim (8 kunstnere)
      1972-

      1973   Namsos Kunstforening (9 kunstnere)

                  Steinkjer Kunstforening (9 kunstnere)

                  Hamar Kunstforening  (9 kunstnere)

                  Lillehammer Kunstforening (9 kunstnere)

                  Elverum Kunstforening  (9 kunstnere)
      1984   Mandragore Internationale Gallerie d’art, Paris (10 arbeider)

      1985   Metropolis Gallerie Internationale  d’art,  Geneve (10 arbeider)
                  Galleri E 6, Melhus (10 kunstnere)
      1986   Levanger Kunstforening (9 kunstnere)
      1988   Stjørdal Kunstforening (8 kunstnere)
      1994   Trøndelag Senter for Samtidskunst, Trondheim, “Manifester”

                   Råkvåg Bryggeutstilling, Gjesteutstiller (10 arbeider)
                   Åfjord Kunstforening (3 kunstnere)
       2005-

       2006   Galerie Gardy Wiechern Dependance, Hamburg  (10 kunstnere, 2 norske)

       2016   Galleri SG, Trondheim, "Gruppe Spekter" (6 kunstnere)

  Kollektivutstillinger

      Trondhjems Kunstforening, (de fleste siden 1947)

      Oslo Kunstforening, (siden 1947, et par ganger)
      Unge Kunstneres Samfund, Oslo, (s. 1963, noen ganger)

      Landsforeningen Norske Malere, Oslo, (siden ca.1970, noen ganger)
      Trøndelag Bildende Kunstneres arrangementer, (siden 1950)

      Trøndelagsutstillingen, (en rekke ganger siden 1979, sist 2014)
      Nordnorsk Kunstutstilling, (siden 1948).

      Vårutstillingen U.K.S., Oslo, (1968 og 1970)
      Desemberutstillingen, Trondhjems Kunstforening, (5 av 5 ganger)
      Norske miniatyrer. Tromsø Kunstforening, (1991)

  Medlemsskap

      Trøndelag Bildende Kunstnere, (fra 1950)

      Unge Kunstneres Samfund, (fra 1963)
      Landsforeningen Norske Malere, (fra 1970)

   
  Diverse
      Formann i Trøndelag Bildende Kunstnere (T.B.K) 1972/73

      Nestformann i T.B.K. 1971 og 1973/74
      Styremedlem i T.B.K. flere år

      Jurymedlem i T.B.K. en rekke år
      Representant for T.B.K. ved flere riksmøter i Oslo

      Komitemedlem i T.B.K. 4 ganger, derav 2 som formann

      Lærer i tegning v. Trondheim Yrkesskole, 1960-66
      Lærer i tegning v. Trondheim Katedralskole 1965 og 1966

      Kunstundervisning ved malerklubben St. Olav i trondheim sporadisk
      Kunstundervisning ved andre malerklubber sporadisk 

      Kunstundervisning for privatelever sporadisk
      Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon, bind 3 side 186-87

      Omtalt i “Trondhjems Kunstforening 1845-1945” s.270

      Omtalt i “Trondhjems Kunstforening 1945-1970” div. sider 

      Omtalt i Trøndelag Kunstgalleris Katalog, side 51, ill. s, 246
   

  Egen kunstkritikk, artikler og essay

      Kunstkritiker i Dagsavisa, Trondheim, 1949-50, sporadisk til 1952
      Katalogforord i to kataloger til maleren Arnold Tgv. Gisvolds utstillinger
      Essay om samme kunstner ved minneutstillingen 1987

      Polemiske artikler i Adresseavisen, Nidaros og Arbeideravisa (Trondheim) og

      Stavanger Aftenblad, om kunstkritikk 
   

      

             


  1/2